Tuesday, February 2, 2010

WIP - projekt C (01)


Materiał wyjściowy. Większość narysowana w 2004 roku. Do przerysowania.
W scenariuszu około 50 stron. Będzie dwa i pół raza tyle.
Na razie odhaczyłem inwentaryzację.

2 comments:

Ystad said...

Jako ogromny fan utylizacji biorę te ... hmmm ... rzeczy :)

Kaj-Man said...

czymam Qciooky!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...